FAQ Category: <span>Üldkategooria</span>

Kõigi hinnapakkumiste üle otsustavad juristid sõltumatult vastavalt nende teadmistele ja professionaalsetele kogemustele. Kõik hinnapakkumised on toodud eurodes. Juristidelt hinnapakkumisi saades pane tähele, et juristid hindavad õigusteenuste hindu vastavalt küsimuse ulatusele, üksikasjadele, järjestusele, kohtutavadele ja kohalduvatele seadustele. Lihtsal küsimusel ei ole tingimata madalam hind kui üksikasjalikumal rohkemate selgitustega küsimusel, ning vastupidi. Juristid hindavad hindu arvestusega, milliseid […]

Iga kord, kui püüad kinnitada õigusnõu päringut või lisada kontole uut krediitkaarti, võib süsteem pop-up aknas paluda sul makset pangas kinnitada. See protokoll on osa kliendi tugevast autentimisest (SCA), Euroopa majanduspiirkonna uuest eeskirjast, mille kohaselt peavad pangad ja maksekeskused digitehinguid autentima. See autentimisprotokoll annab kõigile su digitehingutele lisakaitse. Kõige levinum online-tehingu autentimise viis on lisasamm […]

Kui soovid oma konto sulgeda ja andmed kustutada (see protsess on lõplik), võta meiega ühendust allpool oleva kontaktivormi abil ja me aitame sul konto sulgeda. Rohkem infot isikuandmete haldamise ja isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavuse kohta leiad meie privaatsuspoliitikast ja kasutustingimustest.

LEGIDi vaidluste lahendamise süsteem kaitseb pettuste, kelmuste ja puuduliku kvaliteediga teenuste eest. Kliendi või juristi leidmist LEGID rakenduse kaudu, ent seejärel tehingu sõlmimist väljaspool platvormi loetakse kõrvalehoidmiseks. See on meie kasutustingimuste tõsine rikkumine ning ka tegevus, mis jätab mõlemad osapooled halva kvaliteediga teenuse, lisatasude, pettuste ja kelmuste eest kaitseta. Kõrvalehoidmise alla kuuluvad igasugused sammud, mis […]

Rakenduse kasutamiseks pead olema vanem kui 18 ja omama aktiivset internetiühendust. Arvesta, et kõiki avaldusi ei pruugita vastu võtta ning kõik registreeritud kontod vaadatakse üle. Kontode sulgemise või külmutamise otsustab olukorrapõhiselt meie kvaliteedikontrollimeeskond, tagamaks kõigile kasutajatele kvaliteetseim võimalik teenus ning kaitse pettuste eest.

LEGID kaitseb sind teenuste eest, mis ei vasta meie rangetele kvaliteedinõuetele. Kui sa pole teenuse kvaliteediga rahul, võid LEGID rakenduse meeskonnale esitada vaidlustusnõude. Meie pühendunud kvaliteedikontrollipartnerid vaatavad sinu juhtumi üle ning teevad vaidluse aluseks olevate asjaolude põhjal õiglase ja erapooletu otsuse. LEGID ei tolereeri ebaturvalist ega diskrimineerivat käitumist; selliste juhtumite märkamise korral palume sellest klienditoele […]

Konfidentsiaalsus LEGIDis tegelevad sinu juhtumitega õigusspetsialistid. Igasugune suhtlus juristi ja kliendi vahel on konfidentsiaalne, sellele kohalduvad advokaadi ja kliendi vahelised privileegid ning seaduse kaitse. See käib nii advokaadi varasemate, potentsiaalsete kui ka tegelike klientide kohta. Andmekrüpteering Andmelekete ja pealtkuulamise kaitseks krüpteerime klientide ja juristide vahel saadetavat teavet Hypertext Transfer Protocol Secure’i (HTTPS) abil. LEGID vastab […]

1. Küsimust esitades kirjelda juriidilist probleemi kindlasti detailselt ja võimalusel õiges sündmuste järjekorras. 2. Püüa kasutada lihtsat keelt ja väljenduda nii selgelt kui võimalik. 3. Ole viisakas ja pea meeles: mida paremini juriidilist probleemi kirjeldada, seda parema vastuse saad.

Lihtsalt väljendudes on KYC (Know Your Client – tunne oma klienti) protsess, millega tuvastatakse isikute vastavus sellele, kes nad enda väitel on ja kus nad elavad – isikutuvastus. KYC ei ole kliendi päringule vastamiseks iga kord vajalik, ent teatud juhtudel kohustavad kohalikud seadused juriste teostama enne õigusnõu, -abi või -teenuse osutamist KYC menetluse.

Kõik LEGIDi juristid on sertifitseeritud ja tõendatud professionaalid, kes läbivad põhjaliku kontrollprotsessi. Meie kvaliteedikontrollipartnerid Balti riikides ja Poolas kontrollivad iga juristi isikut ja kvalifikatsiooni, et tagada vastavus kompetentsuse rangetele standarditele.