Kasutajate kaitseLEGID kaitseb sind teenuste eest, mis ei vasta meie rangetele kvaliteedinõuetele. Kui sa pole teenuse kvaliteediga rahul, võid LEGID rakenduse meeskonnale esitada vaidlustusnõude. Meie pühendunud kvaliteedikontrollipartnerid vaatavad sinu juhtumi üle ning teevad vaidluse aluseks olevate asjaolude põhjal õiglase ja erapooletu otsuse.

LEGID ei tolereeri ebaturvalist ega diskrimineerivat käitumist; selliste juhtumite märkamise korral palume sellest klienditoele viivitamata teada anda.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Submit your response