Konfidentsiaalsus, privaatsus ja turvalisusKonfidentsiaalsus

LEGIDis tegelevad sinu juhtumitega õigusspetsialistid. Igasugune suhtlus juristi ja kliendi vahel on konfidentsiaalne, sellele kohalduvad advokaadi ja kliendi vahelised privileegid ning seaduse kaitse. See käib nii advokaadi varasemate, potentsiaalsete kui ka tegelike klientide kohta.

Andmekrüpteering

Andmelekete ja pealtkuulamise kaitseks krüpteerime klientide ja juristide vahel saadetavat teavet Hypertext Transfer Protocol Secure’i (HTTPS) abil. LEGID vastab rangetele valdkonna privaatsus- ja turvalisusnõuetele. Rohkem infot selle kohta, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja hallatakse, leiad meie privaatsuspoliitikast.

Andmekaitse

Meie õigus- ja turvaeksperdid on astunud vajalikke samme, tagamaks vastavuse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Rohkem infot leiad meie privaatsuspoliitikast.

Rahapesu tõkestamine

LEGID rakendusse on integreeritud kliendikontroll (KYC), mida jälgib põhjalikult koolitatud meeskond, kelle eesmärk on tõkestada igasugust ebaseaduslikku tegevust.

Süsteemi ülesehitus

Meie platvorm on üles ehitatud ja optimeeritud turvalisusele, kättesaadavusele ja tõhususele. Võimalike haavatavuste minimeerimiseks tagame, et kogu infrastruktuur järgib sisseehitatud turvalisuse põhimõtteid.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Submit your response