HinnastamispõhimõttedKõigi hinnapakkumiste üle otsustavad juristid sõltumatult vastavalt nende teadmistele ja professionaalsetele kogemustele. Kõik hinnapakkumised on toodud eurodes.

Juristidelt hinnapakkumisi saades pane tähele, et juristid hindavad õigusteenuste hindu vastavalt küsimuse ulatusele, üksikasjadele, järjestusele, kohtutavadele ja kohalduvatele seadustele.

Lihtsal küsimusel ei ole tingimata madalam hind kui üksikasjalikumal rohkemate selgitustega küsimusel, ning vastupidi.

Juristid hindavad hindu arvestusega, milliseid seaduseid tuleb uurida, kas on vaja kohaldada kohtupraktikat ning kas küsimuses toodud üksikasjadest piisab või on vaja lisaselgitusi. See kõik võib mõjutada sulle pakutavat hinda.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0