Kas maksan enne või pärast teenuse saamist? / Teenuse eest tasumise põhimõttedMakseid tehakse eranditult sularahata makse funktsiooni kaudu ühendatud pangakaardiga ühendatud pangalingiga maksmise kaudu (nagu on määratletud   kasutustingimuste  punktis 3.2); sel juhul tegutseb LEGID vastava juristi volitusel või kaasates muul viisil volitatud maksetöötlejaid ning omandab makseid juristi esindajana (kaubandusagendina) (edaspidi nimetatud kui “Sularahata maksed”).

Ettemakse tegemisel garanteerib LEGID kliendile, et teenustasu kantakse juristi kontole ainult pärast teenuse osutamist.

Kui klient ei nõustu sularahata maksete teostamise fakti ja / või summaga ning tal on muid seotud pangalingi kasutamisega seotud küsimusi, võib ta klienditoe kaudu LEGIDiga ühendust võtta 15 päeva jooksul alates sularahata maksete või mistahes muu maksetaotlust ajendanud toimingu või sündmuse kuupäevast.

Pärast teenuste saamist võib klient algatada vaidluse, misjärel lahendab meie kvaliteedikontrolli teostav partnerettevõte (edaspidi nimetatud kui kvaliteedikontrolli teostav partnerettevõte), milleks on professionaalne eksperditeenuseid osutav ettevõte, vaidluse 7 päeva jooksul alates nõude esitamisest.  Vaidluse lahendamise korral teavitab kvaliteedikontrolli teostav partnerettevõte poolo vaidluse lahendamisest. Kui LEGID otsustab pärast sellist vaidlust ajendanud inspektsiooni teenuse eest osaliselt või täielikult teenuse eest raha tagasi maksta, tagastatakse nimetatud summa pangakaardiga seotud pangakontole. Raha tagastamisel kaasatakse volitatud maksetöötleja ja toimingu teostamisel lähtutakse rahvusvaheliste maksesüsteemide eeskirjadest.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0