Ar mokėti prieš, ar po? / Mokėjimo principaiMokėjimai atliekami tik naudojant negrynųjų pinigų mokėjimo funkciją su susietąja banko kortele (kaip apibrėžta Naudojimosi sąlygų 3.2 punkte). Šiuo atveju „LEGID“ veikia pagal atitinkamo advokato įgaliojimą arba kitaip pasitelkdama įgaliotąjį mokėjimų tvarkytoją, taip gaudama mokėjimus kaip advokato atstovas (kaip komercinis atstovas) (toliau – mokėjimai negrynaisiais pinigais).

Priimdama išankstinį mokėjimą „LEGID“ klientui garantuoja, kad mokestis už paslaugas bus pervestas advokatui tik baigus darbą.

Jei klientas nesutinka su negrynųjų mokėjimų faktu ir (arba) suma ar turi kitų klausimų, susijusių su Susietosios banko kortelės naudojimu, jis gali kreiptis į „LEGID“ per pagalbos tarnybą praėjus ne daugiau 15 dienų nuo negrynųjų mokėjimų atlikimo dienos arba kitų veiksmų ar įvykių, dėl kurių norima pateikti užklausą.

Gavęs paslaugas klientas gali inicijuoti ginčą. Tokiu atveju mūsų Kokybės kontrolės partneris (toliau – KKP), kuris yra savo srities profesionalas, išsprendžia ginčą per 7 dienas nuo ginčo pateikimo. Išsprendęs ginčą ir nurodęs ginčui taikytą sprendimą, KKP apie tai praneša ginčo šalims.

Jei po patikrinimo, kilusio dėl tokio ginčo, „LEGID“ nusprendžia grąžinti visą mokestį ar dalį jo už paslaugas, ši suma grąžinama į Susietosios banko kortelės banko sąskaitą. Grąžinimas atliekamas pasitelkiant įgaliotąjį mokėjimo tvarkytoją ir vadovaujantis tarptautinių mokėjimo sistemų taisyklėmis.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0