Vai man jāmaksā pirms tam vai pēc tam? /Norēķinu principiMaksājumi tiek veikti tikai un vienīgi ar bezskaidras naudas norēķinu funkciju un Piesaistīto bankas karti (saskaņā ar definīciju Lietošanas noteikumu 3.2. punktā); šajā gadījumā LEGID rīkojas saskaņā ar attiecīgā jurista piešķirtajām pilnvarām vai kā citādi, iesaistot pilnvarotu maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēju, un saņem maksājumus kā jurista aģents (komercaģents) (tālāk tekstā – bezskaidras naudas maksājumi).

Pieņemot avansa maksājumu, LEGID garantē klientam, ka honorārs par pakalpojumiem tiks pārskaitīts juristam vienīgi pēc darba paveikšanas.

Ja klients nepiekrīt šim noteikumam un/vai bezskaidras naudas maksājuma summai, vai arī viņam ir citi jautājumi par Piesaistītās bankas kartes lietošanu, viņš var sazināties ar LEGID, vēršoties pie palīdzības dienesta 15 dienu laikā pēc bezskaidras naudas maksājuma datuma vai kādas citas darbības vai notikuma, kura dēļ viņam nepieciešama palīdzība.

Pēc pakalpojumu saņemšanas klients var ierosināt strīdu, un tādā gadījumā mūsu Pakalpojuma Kvalitātes kontroles partneris (tālāk tekstā – KKP), kurš ir pieredzējis attiecīgās jomas profesionālis, izšķirs strīdu 7 dienu laikā pēc strīda iesniegšanas. Kad KKP būs izšķīris strīdu, viņš paziņos strīdā iesaistītajām pusēm savu lēmumu par strīda atrisinājumu.

Ja pēc strīda izskatīšanas LEGID nolemj pilnībā vai daļēji atmaksāt honorāru par pakalpojumiem, attiecīgā summa tiks atmaksāta atpakaļ uz to bankas kontu, kuram piesaistīta Piesaistītā bankas karte. Nauda tiks atmaksāta, piesaistot pilnvarotu maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēju un ievērojot starptautisko norēķinu sistēmu noteikumus.

Did you find this FAQ helpful?
0
0