Vengimas„LEGID“ ginčų sprendimo sistemos apsaugo Jus nuo sukčiavimo, apgaulės ar nekokybiškų paslaugų. Atvejis, kai su klientu ar teisininku susipažįstama „LEGID“ programėle, tačiau nusprendžiama sandorį sudaryti nesinaudojant platforma, vadinamas vengimu. Tai grubus mūsų Naudojimo sąlygų pažeidimas; tokiu atveju abi šalys praranda apsaugą nuo nekokybiškų kokybės paslaugų, papildomų mokesčių, sukčiavimo ar apgaulės. Vengimas apima bet kokius veiksmus, kurių imamasi, siekiant perkelti sandorį už platformos ribų.

Pažeidus mūsų Naudojimo sąlygas, paskyra bus sustabdyta. Be to, iš naudotojų gali būti imami su tokiais atvejais susiję mokesčiai (paslaugos inicijavimo arba galimų partnerių suradimo (angl. lead acquisition) mokesčiai).

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0