Naudotojo tinkamumo kriterijaiNorėdami pateikti užklausą, turite būti vyresni nei 18 metų ir turėti interneto prieigą. Atkreipiame dėmesį, kad ne visos užklausos gali būti patvirtintos; visos paskyros registracijos yra peržiūrimos. Siekiant užtikrinti, kad visi naudotojai gautų aukščiausios kokybės paslaugas ir būtų apsaugoti nuo sukčiavimo ir apgavysčių, sprendimą dėl paskyros uždarymo ar sustabdymo kiekvienu konkrečiu atveju priima mūsų Kokybės kontrolės komanda.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0