Kainodaros principaiVisus kainos pasiūlymus teisininkai nustato savarankiškai, remdamiesi savo žiniomis ir profesine patirtimi. Visi kainos pasiūlymai pateikiami eurais.

Gavę teisininkų kainos pasiūlymų, žinokite, kad teisinių paslaugų kainas nustato patys teisininkai, atsižvelgdami į užklausos apimtį, detalumą, eiliškumą, teismų praktiką ir galiojančius įstatymus.

Nesudėtingo klausimo kaina nebūtinai bus mažesnė nei klausimo, kuriame pateikta daug detalių ir paaiškinimų, ir atvirkščiai.

Nustatydami kainas, teisininkai įvertina, kokius teisės aktus reikės peržiūrėti, ar reikės remtis teismų praktika, taip pat ar užklausoje pateikta pakankamai informacijos, o gal ją reikės patikslinti. Visa tai gali turėti įtakos Jūsų kainos pasiūlymui.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2