Kuidas LEGID tagab kasutajatele kvaliteedikontrolli, nagu seda pole varem tehtud

LEGIDi kui õigustehnoloogia idufirma üks põhiväärtusi on klientidele osutatavate teenuste kvaliteedi tagamine. Me teeme seda meie platvormile registreeritud juristide range taustakontrolli ja heakskiidu protsessi, aga ka oma juristide töö ja tulemuste pideva jälgimisega põhjaliku kvaliteedisüsteemi kaudu.

Meie taustakontrolli ja heakskiidu protsess hõlmab iga meie platvormiga ühineda sooviva juristi hariduskäigu, professionaalse kogemuse ja soovituste põhjalikku kontrolli. Me jälgime lisaks sellele hoolikalt igat meie digiturule postitatud küsimust tagamaks, et ainult pädevad juristid teevad pakkumisi nendega tegelemiseks, kuna me soovime osutada oma klientidele parimat võimalikku teenust.

Ja veelgi põhjalikuma kvaliteedikontrolli tagamiseks oleme töötanud välja keeruka süsteemi, mis jälgib meie juristide tööd ja tulemusi reaalajas. See süsteem võimaldab meil teha kiiresti kindlaks ja tegeleda kõigi meie juristide poolt tehtava tööga seotud probleemide ja muredega. Me vaatame korrapäraselt üle ka klientide tagasiside ja hinnangud oma kvaliteedikontrolli süsteemi täiendavaks teadlikult tõhustamiseks.

Ja kui peaks tekkima vaidlus, kuna klient ei ole rahul mõne meie platvormi juristi poolt tehtava tööga, siis on meil olemas integreeritud vaidluste lahendamise süsteem, mis võimaldab meil kiiresti ja õiglaselt reageerida. See tagab iga LEGIDi kaudu tehtud tehingu vastavuse kõrgeimatele võimalikele kvaliteedi ja usaldusväärsuse standarditele hoolimata sellest, kas tegemist on lihtsa õigusabi küsimusega või keerukamate teemadega, nagu pakkumised või tiimi moodustamine.

Vaidlus võib tekkida näiteks siis, kui kliendile näib, et tema palgatud advokaat ei osutanud oodatud tasemel teenust või kui esineb mingi arusaamatus või möödarääkimine seoses tegemist vajava töö ulatuse ja mahuga. Meie vaidluste lahendamise tiim teeb sellisel juhul koostööd nii kliendi kui vastava advokaadiga püüdmaks leida kõigile osapooltele õiglast lahendust.

Veel üks näide meie vaidluste lahendamise süsteemi sekkumisest on see, kui klient soovib tühistada töö, mille jurist on jõudnud vastu võtta. Sel juhul hüvitatakse juristile tema poolt juba tehtud töö ja kliendile tehakse tagasimakse alles pärast seda vastavalt.

Meie vaidluste lahendamise süsteem on vaid üks paljudest vahenditest, mille abil me tagame kvaliteedikontrolli oma klientidele. Me suudame järjekindlalt kõrgetasemelise kvaliteedikontrolliga pakkuda paremat tervikkogemust nii oma klientidele kui juristidele – see on miski, mille poole me alati püüdleme. Peale meie ei paku veel ükski teine platvorm kõike seda oma klientidele!

Kui oled valmis kogema parimat võimalikku õigusabi teenust, siis on LEGID just sulle sobiv platvorm! Pole tähtis, kas oled jurist või klient – me kutsume sind juba täna meiega ühinema ja kogema LEGIDi erinevust!