Kuidas saab LEGID teil aidata intellektuaalomandi õiguste rikkumist vältida?

Intellektuaalomand on mis tahes firma üks kõige olulisemaid aspekte ja alustavad tehnoloogiafirmad pole seejuures mingi erand. Idufirma varastes arenguetappides on tihti raske teha kindlaks, kas nad rikuvad mingeid intellektuaalomandi õigusi või mitte. Intellektuaalomandi õigusi saab rikkuda mitut moodi, kaasa arvatud mõne kolmanda isiku koodi või ideed ilma loata kasutades.

Kuidas võidakse intellektuaalomandi õigusi rikkuda?

Idufirma võib rikkuda intellektuaalomandi õigusi mitut moodi. Kõige tavalisem neist on mõne kolmanda isiku koodi või idee ilma loata kasutamine. Selle kindlaks tegemine võib tihti olla raske, kuna teatud koodide päritolu ja allika tuvastamine võib olla keeruline. Intellektuaalomandi õiguste rikkumise teine levinud viis on kopeerida muu firma kaubamärke või logosid. Seda võidakse teha kogemata või ka tahtlikult, püüdes tekitada klientides segadust. Ja intellektuaalomandi õigusi võidakse rikkuda ka teistele firmadele kuuluvaid patendiõigusi rikkuvaid tooteid müües.

Meie juristid püüdsid hiljuti lahendada juhtumit, mille puhul kasutas üks insener oma äritegevuses piraattarkvara. Intellektuaalvara õiguste omanik otsis ta üles ja esitas kaebuse. Sellist rikkumist võib siiski olla tihti raske kindlaks teha, kuna teatud koodide päritolu ja allika tuvastamine võib olla keeruline. Antud juhul kasutas insener koodi, mille ta oli kopeerinud teiselt firmalt ilma loata. Pidage meeles, et enne mis tahes koodi või idee kasutamist on tähtis saada selle algselt loojalt selleks luba.

Mis juhtub, kui intellektuaalomandi õigusi rikutakse?

Kui idufirma rikub intellektuaalomandi õigusi, siis võib vastavate õiguste omanik idufirma kohtusse kaevata. Sellest võib kujuneda väga kulukas protsess, mis võib tihti viia selleni, et idufirma peab maksma kahjutasu või hüvitist saamata jäänud tulu katteks. Vahel võib idufirma olla ka sunnitud lõpetama intellektuaalomandi õigusi rikkudes kasutatud koodi või idee edasise kasutamise. Kui idufirma kaevatakse kohtusse patendiõiguste rikkumise eest, siis võib olla vaja maksta ka kasutustasu patenti omavale firmale.

Juhtumi kirjeldus: LEGID aitas tehisintellekti arendaval firmal vältida intellektuaalomandi õiguste rikkumist

Selle juhtumi puhul töötas üks tehisintellekti arendav firma välja masinõppe lahendusi mis tahes ajastu digitaalsete andmekandjate sisu täiustamiseks ja taastamiseks. See firma kavatses sõlmida strateegilise kokkuleppe ühe suure korporatsiooniga. Ent enne, kui selle tehingu sai lõpule viia, otsustas tehisintellekti arendav firma teostada litsentsilepingu ülevaatuse, et teha kindlaks, milliseid õigusnõudeid võidakse nende vastu esitada mis tahes rikkumise korral, ja et mõista, kas avatud lähtekoodi kasutamine võib tuua endaga kaasa mõne neist tagajärgedest. Seda otsustati teha, kuna plaanitud tehingu teine pool soovis olla kindel, et tehisintellekti arendav firma ei riku kellegi intellektuaalomandi õigusi.

LEGID teostas litsentsilepingu põhjaliku ülevaatuse, konsulteeris tehisintellekti arendava firmaga ja leidis, et nad ei riku kellegi intellektuaalomandi õigusi. See teadmine võimaldas kavandatud tehingu lõpule viia, aitas tehisintellekti arendaval firmal vältida potentsiaalselt kulukat kohtumenetlust ja teenida oma esimese suure sissetuleku!

Tänu sellele õnnestus tehisintellekti arendaval firmal kindlustada endale mitmesaja tuhande suurune tehing suurkorporatsiooniga ja vältida mis tahes juriidilisi probleeme. See juhtum näitab, kui tähtis on tagada idufirmas range kord intellektuaalomandi õiguste küsimustes.

Järeldus: Miks on LEGID teile parim partner intellektuaalomandi kaitsel? 

Kui teil on idufirma, siis on tähtis hoolitseda, et te ei riku kellegi intellektuaalomandi õigusi ja et te ka kaitsete oma toodete arendamiseks ja valmistamiseks kasutatava intellektuaalomandi õigusi. Parim viis selle tegemiseks on lasta oma juriidilised dokumendid asjatundjal üle vaadata ja konsulteerida temaga ka koodi ja selle kasutamise viisi osas. LEGID on selleks perfektne valik, kuna meie asjatundjate tiim saab teil aidata vältida mis tahes potentsiaalseid õigusprobleeme ja vaidlusi. Võtke meiega juba täna ühendust, et sellega kohe algust teha: www.legid.app. On aeg kaitsta oma intellektuaalomandit!