Kā LEGID var jums palīdzēt izvairīties no IĪ pārkāpumiem

IĪ ir viens no svarīgākajiem aspektiem jebkurā uzņēmumā, un tehnoloģiju jaunuzņēmumi nav izņēmums. Jaunuzņēmumam esot savas darbības sākumposmā, nereti ir grūti noteikt, vai tie pārkāpj intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības. IĪ tiesības var pārkāpt vairākos veidos, tostarp bez atļaujas lietojot trešo personu kodu vai idejas.

Kā var pārkāpt IĪ tiesības?

Ir vairāki veidi, kā jaunuzņēmums var pārkāpt IĪ tiesības. Visbiežāk sastopamais veids ir trešo personu radīta koda vai ideju izmantošana bez atļaujas. Nereti šādu pārkāpumu ir grūti noteikt, jo var būt sarežģīti izsekot noteiktu kodu izcelsmi. Vēl viens izplatīts IĪ tiesību pārkāpumu veids ir cita uzņēmuma tirdzniecības zīmju vai logotipu kopēšana. To var izdarīt nejauši vai apzināti, cenšoties maldināt klientus. Visbeidzot, IĪ tiesības var tikt pārkāptas, pārdodot produktus, kas pārkāpj citu uzņēmumu patentu tiesības.

Nesen mūsu juristi strādāja pie lietas, kurā inženieris savas uzņēmējdarbības ietvaros izmantoja pirātisku programmatūru. IĪ tiesību turētājs izsekoja šo inženieri un iesniedza prasību tiesā. Nereti šādu pārkāpumu ir grūti noteikt, jo var būt sarežģīti izsekot noteiktu kodu izcelsmi. Šajā gadījumā inženieris izmantoja kodu, ko bija bez atļaujas nokopējis no cita uzņēmuma. Atcerieties – pirms jebkāda koda vai ideju izmantošanas ir būtiski iegūt šī koda vai ideju sākotnējā radītāja atļauju.

Kas notiek IĪ tiesību pārkāpuma gadījumā?

Ja jaunuzņēmums pārkāpj IĪ tiesības, uzņēmums, kuram pieder šis IĪ, var pret tiesību pārkāpēju iesniegt prasību tiesā. Tas var būt ļoti dārgs process, kā rezultātā jaunuzņēmumam bieži vien var nākties atlīdzināt prasītājam radītos zaudējumus vai zaudētos ienākumus. Atsevišķos gadījumos jaunuzņēmumam var nākties pārtraukt koda vai ideju izmantošanu. Ja tiesā ir iesniegta prasība pret jaunuzņēmumu par patenta pārkāpumu, jaunuzņēmumam var noteikt pienākumu izmaksāt autoratlīdzību uzņēmumam, kam pieder patenta tiesības.

Gadījuma izpēte: LEGID palīdz MI firmai izvairīties no IĪ pārkāpuma veikšanas

Šī lieta attiecās uz MI firmu, kas rada mašīnmācīšanās risinājumus, lai uzlabotu un atjaunotu dažādu laikmetu digitālo datu nesējus. Uzņēmums plānoja noslēgt stratēģisku darījumu ar lielu korporāciju. Taču pirms darījuma noslēgšanas MI firma nolēma veikt licences līguma pārskatīšanu un saņemt konsultāciju par iespējamiem pret viņiem vērstiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jebkādu pārkāpumu gadījumā, kā arī noskaidrot, vai atvērtā pirmkoda izmantošana var radīt šādas juridiskas sekas. Šis process tika īstenots, jo korporācija vēlējās pārliecināties, ka MI firma nepārkāpj trešo personu IĪ tiesības.

LEGID veica padziļinātu licences līguma pārskatīšanu un konsultēja MI firmu, kā arī konstatēja, ka firma nepārkāpj trešo personu IĪ tiesības. Šī procesa veikšana ļāva noslēgt konkrēto darījumu un palīdzēja MI firmai izvairīties no potenciāli dārga tiesas procesa un gūt savus pirmos lielos ienākumus!

Rezultātā MI firma spēja ar lielo korporāciju noslēgt darījumu vairāku simtu tūkstošu vērtībā un izvairījās no juridiska rakstura problēmām. Šī gadījuma izpēte apliecina, cik svarīgi jaunuzņēmumiem ir sakārtot savas IĪ tiesības.

Secinājums: Kāpēc LEGID ir jūsu labākā izvēle intelektuālā īpašuma aizsardzībai

Ja esat jaunuzņēmums, ir būtiski pārliecināties, ka nepārkāpjat trešo personu IĪ tiesības, kā arī aizsargāt savas IĪ tiesības, ko izmantojat savu produktu izveidē. Labākais veids, kā to izdarīt, ir veikt jūsu uzņēmuma juridisko dokumentu profesionālu pārskatīšanu un konsultēties par izmantoto kodu un tā izmantošanas veidu. LEGID ir izcila izvēle šo soļu īstenošanai, jo mūsu rīcībā ir speciālistu komanda, kas var jums palīdzēt izvairīties no jebkādām potenciālām juridiska rakstura problēmām. Lai saņemtu mūsu pakalpojumus, sazinieties ar mums jau šodien: www.legid.app. Ir pienācis laiks aizsargāt savu intelektuālo īpašumu!