Lietotāju aizsardzībaLEGID aizsargā jūs no pakalpojumiem, kas neatbilst stingriem kvalitātes standartiem. Jūs varat LEGID lietotnes komandai nosūtīt strīda atrisināšanas pieprasījumu, ja neesat apmierināts ar jums sniegtajiem pakalpojumiem. Mūsu uzticamie partneri kvalitātes kontroles jomā izskatīs jūsu lietu un pieņems taisnīgu un objektīvu lēmumu atkarībā no strīda apstākļiem.

LEGID nav pieļaujama drošību apdraudoša vai diskriminējoša uzvedība. Ja esat ievērojuši tādu uzvedību, nekavējoties paziņojiet par to mūsu atbalsta dienestam.

Did you find this FAQ helpful?
0
0