Kas yra KYC?Paprastai tariant, KYC (Pažink savo klientą (angl. Know Your Client)) – tai procesas, naudojamas siekiant įsitikinti, kad asmenys yra tie, kuriais sakosi esantys, ir gyvena ten, kur sakosi gyvenantys, t. y. patikrinti jų tapatybę. Norint atsakyti į kliento užklausą, ne visada reikia atlikti KYC, tačiau tam tikrais atvejais vietos įstatymai įpareigoja teisininkus prieš teikiant teisines konsultacijas, pagalbą ir paslaugas atlikti KYC procedūrą.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0