Cenu veidošanas principiVisus cenas piedāvājumus juristi nosaka patstāvīgi, ņemot vērā savas zināšanas un profesionālo pieredzi. Visi cenas piedāvājumi ir norādīti eiro valūtā.

Kad no jurista saņemat cenas piedāvājumu, ņemiet vērā, ka juridisko pakalpojumu cenas juristi novērtē atbilstoši jautājuma apjomam, detalizētai informācijai, secībai, tiesu praksei un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ne vienmēr uz vienkāršu jautājumu sniegtai atbildei būs zemāka cena nekā atbildei uz jautājumu ar detalizētu informāciju un paskaidrojumiem, un otrādi.

Juristi novērtē cenas, ņemot vērā, kādi likumi jāizpēta, vai ir jāizmanto tiesu prakse un vai ir pietiekami daudz detalizētas informācijas par jautājumu vai, iespējams, ir nepieciešami paskaidrojumi Tas viss var ietekmēt jums piedāvāto cenu.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0