ApiešanaLEGID strīdu atrisināšanas sistēmas aizsargā jūs pret krāpšanu vai neatbilstošas kvalitātes pakalpojumiem. Ja tiekaties ar klientu vai juristu LEGID lietotnē, bet izvēlaties saņemt konsultācijas ārpus platformas, to sauc par apiešanu. Tas ir nopietns mūsu lietošanas noteikumu pārkāpums un prakse, kas abas puses atstāj bez aizsardzības pret nekvalitatīviem pakalpojumiem, kā rezultātā rodas papildu rēķini, maksājumi vai krāpšana. Apiešana ietver jebkādas darbības, kas uzsāktas, lai  izvadītu konsultācijas ārpus platformas.

Mūsu Lietošanas noteikumu pārkāpumu rezultātā tiks apturēta konta darbība. Turklāt lietotājam var pieprasīt maksāt ar šādiem gadījumiem saistītas papildu nodevas (maksu par pakalpojumu uzsākšanu vai potenciālo klientu piesaistīšanu).

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0