10 KĻŪDAS, KAS IZSIT JAUNUZŅĒMUMUS NO SLIEDĒM

Mērķtiecīgam uzņēmējam uzņēmējdarbības uzsākšanas process var šķist aizraujošs un gandarījumu nesošs. Taču tieši uzņēmējdarbības sākumposmā tiek pieļautas kļūdas, kas galu galā sagrauj uzņēmumus. Pat ja jūsu uzņēmumam ir neliels darbinieku skaits un finansējums vai ienākumi, jūs nevarat ignorēt savu lēmumu un veikto darbību būtiskumu. Veiksmīgs jaunuzņēmums nenozīmē tikai veikt pareizās darbības, bet arī izvairīties no kļūdām. Lai gan katram jaunuzņēmumam ir savs neatkārtojams izaicinājumu kopums, ir visiem jaunuzņēmumiem kopīga jautājumu grupa, kas var apgrūtināt jaunuzņēmumu veiksmīgu darbību. 

1. Noslēdziet dibinātāju līgumus
Ja sadarbojaties ar citiem dibinātājiem, jums jābūt noslēgtiem līgumiem, lai skaidri definētu, kā personālsabiedrība plāno strādāt un kas notiks tās likvidācijas gadījumā. Lai arī cik veiksmīgi noris partnerattiecības, tas var mainīties, jo īpaši tad, ja nav noslēgts līgums. Gudra uzņēmējdarbības stratēģija ir izstrādāt šķiršanās nosacījumus gadījumam, ja kāds no partneriem pamet uzņēmumu, kā arī sastādīt noteikumus par pašu kapitāla un īpašumtiesību sadali.  

2. Izvēlieties pareizo juridiskas personas tiesisko formu
Lai gan uzņēmuma dibināšana šķiet vienkāršs process, tā var būt sarežģīta, jo īpaši tad, ja nepārzināt likumus un noteikumus, kas regulē sabiedrību darbību. Šī iemesla dēļ daļa uzņēmēju izvēlas darboties tikai kā individuālie komersanti. Šādi rīkojoties, jūs pakļaujat sevi personiskās atbildības riskam.  Jurists var palīdzēt jums ietaupīt laiku un naudu, izvairoties no problēmām, kas rodas nepareizas juridiskās personas tiesiskās formas izvēles rezultātā, dibinot savu jauno uzņēmumu.   

3. Intelektuālais īpašums ir svarīgs
Uzņēmuma intelektuālais īpašums (IĪ) ir būtiska sastāvdaļa jau kopš uzņēmējdarbības pirmās dienas. Diemžēl pārāk daudzi uzņēmumi neuztver IĪ nopietni, atliekot šo jautājumu uz vēlāku laiku vai pilnībā to ignorējot. Papildus sava IĪ aizsargāšanai ar patentiem, tirdzniecības zīmēm un autortiesībām, jums jāaizsargā arī visi jūsu rīcībā esošie komercnoslēpumi.
Tāpat kā nopietni jāuztver savs IĪ, jāizvairās arī no citu uzņēmēju IĪ tiesību pārkāpumiem. Ja vēlaties saņemt palīdzību saistībā ar jūsu IĪ plānošanu, sazinieties ar juristu vai izmantojiet LEGID, lai saņemtu piedāvājumus vienlaicīgi no vairākiem juristiem. Dārgi izmaksājoša IĪ tiesību pārkāpuma tiesvedība var diezgan ātri izsist jaunu uzņēmumu no sliedēm.

4. Noslēdziet līgumus ar darbiniekiem
Brīvajā un vieglajā uzņēmuma darbības sākotnējā posmā, iespējams, ātrāk un vienkāršāk ir pieņemt darbā jaunus komandas locekļus ar rokasspiedienu, nosakot darba attiecību sākuma datumu. Taču darba devēja un darba ņēmēja attiecības var kļūt problemātiskas, ja nav noformēta nepieciešamā dokumentācija, kurā ir izklāstīta savstarpējā atbildība un pienākumi. Labā darba līgumā ir atrunāts ne tikai amats, darba pienākumi un atalgojums, bet arī ekspektācijas attiecībā uz sensitīvas informācijas privātumu un drošumu, kā arī īpašumtiesības uz IĪ, kas ir radīts darba pienākumu izpildes laikā uzņēmumā, un nekonkurēšanas punkti gadījumiem, kad darbinieks pamet uzņēmumu. Ja šāds līgums nav noslēgts, bijušais darbinieks var paņemt visas uzņēmumā iegūtās zināšanas un radītās vērtības sev līdzi, dodoties strādāt pie konkurenta, atstājot jūs bez lielām iespējām aizstāvēt savas tiesības. 

5. Iegūstiet attiecīgās licences vai atļaujas 
Papildus uzņēmējdarbības veikšanas atļaujai un tirgotāja licencei, kas ir nepieciešamas saimnieciskās darbības īstenošanai, jūsu uzņēmumam var būt nepieciešamas papildus īpašas atļaujas. Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas vienmēr jāveic izpēte, lai izvairītos no naudas sodiem un citām sankcijām, kā arī atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības veikšanas vietas var būt citas prasības, kas jāievēro. 

6. Noslēdziet līgumus 
Ja nodarbojaties ar profesionālu uzņēmējdarbību, jums jābūt rakstiski noslēgtiem līgumiem ar klientiem, pasūtītājiem un piegādātājiem. Biznesa līguma noslēgšanai nepietiek ar rokasspiedienu; to pašu var teikt arī par mutiski noslēgtiem līgumiem. Noslēgt līgumu ar e-pasta starpniecību noteikti ir labāks variants, taču vislabākais veids savu un uzņēmuma tiesību aizsardzībai ir noslēgt formālu rakstisku līgumu, kurā ir atrunāti neparedzēti gadījumi un iespējami strīdi. Bez līguma noslēgtā vienošanās ir atvērta domstarpībām, balstoties uz katras puses interpretāciju. Šādā gadījumā var palīdzēt jurists.

7. Darbuzņēmēji nav darbinieki 
Lai gan šāds iedalījums var šķist brīvi interpretējams, ir būtiski atcerēties, ka darbiniekiem jābūt kvalificētiem kā darbiniekiem, bet pārējie darbuzņēmēji nav uzskatāmi par darbiniekiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīm klasifikācijām, konsultējieties ar juristu. Uz darbiniekiem un darbuzņēmējiem attiecas atšķirīgi nodokļi. Tāpat pārliecinieties par to, ka ievērojat līguma nosacījumus attiecībā uz veicamo darbu un darba stundām, ko pieprasāt no darbuzņēmējiem (kā arī nodrošiniet, lai jums tiek nodotas īpašumtiesības uz darbuzņēmēju radīto rezultātu).

8. Ņemiet vērā nodokļus
Nodokļi nav joka lieta, jo īpaši tad, ja jātiek galā ar uzņēmuma vadību saistītajiem sarežģījumiem. Uzņēmumiem jāņem vērā pārdošanas un algas nodokļi, kā arī akciju opciju dotācijām piemērojamie nodokļi, un bez pienācīgas plānošanas un grāmatvedības uzņēmumi var saskarties ar negaidītiem nodokļu rēķiniem vai sliktākajā gadījumā tiem var piemērot sankcijas vai naudas sodus. Atrodiet rēķinvedi, kurš var jums palīdzēt kontrolēt uzskaites jautājumus, kā arī grāmatvedi vai juristu, kurš var palīdzēt pārvaldīt jūsu nodokļus.  

9. Darbs ar dokumentiem un dokumentācija
Jo zemāki ir jūsu dokumentācijas standarti, jo lielāka ir iespēja iekļūt nepatikšanās. Jums uzņēmuma dokumenti jāuztur kārtībā, pat tad, ja jūsu personīgā lietvedība nav nevainojama. Nodokļu administrēšanas iestādēm, ņemot vērā ziņošanas standartus, var rasties aizdomas par jebkādām neatbilstībām veiktajos darījumos. Ir ļoti svarīgi uzturēt labu grāmatvedību pat tad, ja uzņēmums ir ļoti neliels; lai izvairītos no turpmākām galvassāpēm, jādokumentē visi darījumi ar akcijām un pašu kapitālu.   

10. Uzņēmējdarbības sākumposmā meklējiet juridisku palīdzību
Lielākā kļūda uzņēmējdarbības sākumposmā var būt speciālista juridiskās palīdzības neizmantošana, un tam var būt nopietnas sekas. Jaunuzņēmumam ir svarīgi samazināt izdevumus, bet budžeta ekonomēšanas pieeja juridiskos jautājumos tikai novedīs pie lielākām problēmām nākotnē. Atrodot pieredzējušu juristu, jūs varat izvairīties no kļūdām, kas var sagraut jūsu jaunuzņēmumu pirms tā darbības pienācīgas uzsākšanas.

Pārbaudīti un kompetenti juristi LEGID platformā ir gatavi jums palīdzēt izvairīties no šīm kļūdām jau no paša uzņēmējdarbības sākuma; jurista palīdzība uzņēmējdarbības sākumposmā var izrādīties labākais jūsu pieņemtais biznesa lēmums.