Korduma Kippuvad Küsimused

Oleme teinud klientidele juristide leidmise ja võrdlemise ning ka juristidele kvaliteetse õigusnõu andmise ülilihtsaks. Allpool on toodud kõige levinumad küsimused; kui vajad veel milleski abi, võta meiega kontaktivormi abil julgelt ühendust.

Otsing

LEGID rakendus on platvorm, kust saab igalt poolt maailmas professionaalset ja pädevat õigusnõu taskukohase hinnaga. LEGID ühendab õigusnõu otsivad kliendid juriidilisi probleeme lahendada oskavate juristidega.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

1. Mine aadressile ask.legid.app ja esita küsimus.
Küsimus läheb kõigile sinu valitud riigi õigusekspertidele.

2. Oota ekspertjuristide hinnapakkumisi.
Selleks võib kuluda mõni minut kuni paar tundi, kuni vastavad spetsialistid küsimust hindavad.

3. Vali sobiv jurist ja hind.
Saad pakkumise mitmelt juristilt ja võid valida, milline hind ja kogemus sinu vajadustega kõige paremini sobib.

4. Saa vastus.
Hinda oma juristi, et teised kliendid teaksid, kui hästi tal läks.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Kõik LEGIDi juristid on sertifitseeritud ja tõendatud professionaalid, kes läbivad põhjaliku kontrollprotsessi. Meie kvaliteedikontrollipartnerid Balti riikides ja Poolas kontrollivad iga juristi isikut ja kvalifikatsiooni, et tagada vastavus kompetentsuse rangetele standarditele.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Lihtsalt väljendudes on KYC (Know Your Client – tunne oma klienti) protsess, millega tuvastatakse isikute vastavus sellele, kes nad enda väitel on ja kus nad elavad – isikutuvastus. KYC ei ole kliendi päringule vastamiseks iga kord vajalik, ent teatud juhtudel kohustavad kohalikud seadused juriste teostama enne õigusnõu, -abi või -teenuse osutamist KYC menetluse.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

1. Küsimust esitades kirjelda juriidilist probleemi kindlasti detailselt ja võimalusel õiges sündmuste järjekorras.

2. Püüa kasutada lihtsat keelt ja väljenduda nii selgelt kui võimalik.

3. Ole viisakas ja pea meeles: mida paremini juriidilist probleemi kirjeldada, seda parema vastuse saad.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Konfidentsiaalsus

LEGIDis tegelevad sinu juhtumitega õigusspetsialistid. Igasugune suhtlus juristi ja kliendi vahel on konfidentsiaalne, sellele kohalduvad advokaadi ja kliendi vahelised privileegid ning seaduse kaitse. See käib nii advokaadi varasemate, potentsiaalsete kui ka tegelike klientide kohta.

Andmekrüpteering

Andmelekete ja pealtkuulamise kaitseks krüpteerime klientide ja juristide vahel saadetavat teavet Hypertext Transfer Protocol Secure’i (HTTPS) abil. LEGID vastab rangetele valdkonna privaatsus- ja turvalisusnõuetele. Rohkem infot selle kohta, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja hallatakse, leiad meie privaatsuspoliitikast.

Andmekaitse

Meie õigus- ja turvaeksperdid on astunud vajalikke samme, tagamaks vastavuse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Rohkem infot leiad meie privaatsuspoliitikast.

Rahapesu tõkestamine

LEGID rakendusse on integreeritud kliendikontroll (KYC), mida jälgib põhjalikult koolitatud meeskond, kelle eesmärk on tõkestada igasugust ebaseaduslikku tegevust.

Süsteemi ülesehitus

Meie platvorm on üles ehitatud ja optimeeritud turvalisusele, kättesaadavusele ja tõhususele. Võimalike haavatavuste minimeerimiseks tagame, et kogu infrastruktuur järgib sisseehitatud turvalisuse põhimõtteid.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

LEGID kaitseb sind teenuste eest, mis ei vasta meie rangetele kvaliteedinõuetele. Kui sa pole teenuse kvaliteediga rahul, võid LEGID rakenduse meeskonnale esitada vaidlustusnõude. Meie pühendunud kvaliteedikontrollipartnerid vaatavad sinu juhtumi üle ning teevad vaidluse aluseks olevate asjaolude põhjal õiglase ja erapooletu otsuse.

LEGID ei tolereeri ebaturvalist ega diskrimineerivat käitumist; selliste juhtumite märkamise korral palume sellest klienditoele viivitamata teada anda.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Rakenduse kasutamiseks pead olema vanem kui 18 ja omama aktiivset internetiühendust. Arvesta, et kõiki avaldusi ei pruugita vastu võtta ning kõik registreeritud kontod vaadatakse üle. Kontode sulgemise või külmutamise otsustab olukorrapõhiselt meie kvaliteedikontrollimeeskond, tagamaks kõigile kasutajatele kvaliteetseim võimalik teenus ning kaitse pettuste eest.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

LEGIDi vaidluste lahendamise süsteem kaitseb pettuste, kelmuste ja puuduliku kvaliteediga teenuste eest. Kliendi või juristi leidmist LEGID rakenduse kaudu, ent seejärel tehingu sõlmimist väljaspool platvormi loetakse kõrvalehoidmiseks. See on meie kasutustingimuste tõsine rikkumine ning ka tegevus, mis jätab mõlemad osapooled halva kvaliteediga teenuse, lisatasude, pettuste ja kelmuste eest kaitseta. Kõrvalehoidmise alla kuuluvad igasugused sammud, mis on mõeldud tehingu platvormilt mujale viimiseks.

Meie kasutustingimuste rikkumise tagajärjeks on konto külmutamine. Lisaks võivad kasutajatele kohalduda selliste juhtumitega seotud tasud (teenuse algatamise või vihje saamise tasud).

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Kui soovid oma konto sulgeda ja andmed kustutada (see protsess on lõplik), võta meiega ühendust allpool oleva kontaktivormi abil ja me aitame sul konto sulgeda. Rohkem infot isikuandmete haldamise ja isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavuse kohta leiad meie privaatsuspoliitikast ja kasutustingimustest.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Iga kord, kui püüad kinnitada õigusnõu päringut või lisada kontole uut krediitkaarti, võib süsteem pop-up aknas paluda sul makset pangas kinnitada. See protokoll on osa kliendi tugevast autentimisest (SCA), Euroopa majanduspiirkonna uuest eeskirjast, mille kohaselt peavad pangad ja maksekeskused digitehinguid autentima. See autentimisprotokoll annab kõigile su digitehingutele lisakaitse.

Kõige levinum online-tehingu autentimise viis on lisasamm maksmisel, mille puhul palutakse kliendil – panga või maksekeskuse poolt – anda tehingu lõpule viimiseks lisainfot (nt parool, SMS-kontroll või sõrmejäljekontroll).

Kas autentima peab iga kord, kui saan õigusnõu pakkumisi?
See sõltub hinnapakkumiste sagedusest ja sinu panga autentimiseeskirjadest. Tavaliselt tuleb autentida iga kord, kui lisad või uuendad maksevahendina krediitkaarti.

Kust ma tean, et see on ka päriselt turvaline?
Autentimise viib läbi ja seda turvab sinu pank või makseteenuse osutaja. Autentimisprotsessi ja selle viisi (parool, SMS või sõrmejälg) üle ei otsusta ja seda ei vahenda LEGID, nii et turvalisusealaste küsimuste korral võta ühendust otse oma panga või makseteenuse osutajaga.

Kas SCA puhul erandeid ka on?
Mõned konkreetsed väikese riskiga maksed võivad olla SCA erandid. Tehingu algatamisel hindab sinu pank või makseteenuse pakkuja tehingu riskiastet ning otsustab siis, kas kohaldada erandit või kohustuslikku autentimist.

Lisainfot leiad sellest artiklist.
Märkus: SCA protokoll ei kohaldu digimaksetele nagu näiteks Apple Pay või Google Pay digitaalrahakottidele.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Kõigi hinnapakkumiste üle otsustavad juristid sõltumatult vastavalt nende teadmistele ja professionaalsetele kogemustele. Kõik hinnapakkumised on toodud eurodes.

Juristidelt hinnapakkumisi saades pane tähele, et juristid hindavad õigusteenuste hindu vastavalt küsimuse ulatusele, üksikasjadele, järjestusele, kohtutavadele ja kohalduvatele seadustele.

Lihtsal küsimusel ei ole tingimata madalam hind kui üksikasjalikumal rohkemate selgitustega küsimusel, ning vastupidi.

Juristid hindavad hindu arvestusega, milliseid seaduseid tuleb uurida, kas on vaja kohaldada kohtupraktikat ning kas küsimuses toodud üksikasjadest piisab või on vaja lisaselgitusi. See kõik võib mõjutada sulle pakutavat hinda.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Makseid tehakse eranditult sularahata makse funktsiooni kaudu ühendatud pangakaardiga ühendatud pangalingiga maksmise kaudu (nagu on määratletud   kasutustingimuste  punktis 3.2); sel juhul tegutseb LEGID vastava juristi volitusel või kaasates muul viisil volitatud maksetöötlejaid ning omandab makseid juristi esindajana (kaubandusagendina) (edaspidi nimetatud kui “Sularahata maksed”).

Ettemakse tegemisel garanteerib LEGID kliendile, et teenustasu kantakse juristi kontole ainult pärast teenuse osutamist.

Kui klient ei nõustu sularahata maksete teostamise fakti ja / või summaga ning tal on muid seotud pangalingi kasutamisega seotud küsimusi, võib ta klienditoe kaudu LEGIDiga ühendust võtta 15 päeva jooksul alates sularahata maksete või mistahes muu maksetaotlust ajendanud toimingu või sündmuse kuupäevast.

Pärast teenuste saamist võib klient algatada vaidluse, misjärel lahendab meie kvaliteedikontrolli teostav partnerettevõte (edaspidi nimetatud kui kvaliteedikontrolli teostav partnerettevõte), milleks on professionaalne eksperditeenuseid osutav ettevõte, vaidluse 7 päeva jooksul alates nõude esitamisest.  Vaidluse lahendamise korral teavitab kvaliteedikontrolli teostav partnerettevõte poolo vaidluse lahendamisest. Kui LEGID otsustab pärast sellist vaidlust ajendanud inspektsiooni teenuse eest osaliselt või täielikult teenuse eest raha tagasi maksta, tagastatakse nimetatud summa pangakaardiga seotud pangakontole. Raha tagastamisel kaasatakse volitatud maksetöötleja ja toimingu teostamisel lähtutakse rahvusvaheliste maksesüsteemide eeskirjadest.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Valmis liituma?

LEGID annab juuraekspertidele vabaduse töötada igal ajal igas kohas – paindlikult ja kiiresti. See tähendab, et kliendid saavad oma päringutele minutitega vastuse.