Miks pole juristidel vaja karta drastilist innovatsiooni?

Õigussektoris oletatakse ja kardetakse tihti, et tehnoloogia toob endaga kaasa tohutud drastilised muutused, mis jätavad juristid tööta. See ei pea siiski ilmtingimata nii olema. Tehnoloogia saab tegelikult hoopis mitmeti aidata juristidel teha oma tööd tõhusamalt ja efektiivsemalt. Me oleme siin, et müüdid purustada ja näidata teile, kuidas tehnoloogia saab juriste pigem aidata, mitte kahjustada.

Õigusvaldkond on liigagi kaua seisnud vastu muutusele. See on teatud määral ka mõistetav, kuna õigus on siiski üks keeruline elukas ja selle praktiseerimise viisi muutmisel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Ent see vastuseis muutusele on tähendanud tihti õigusvaldkonna mahajäämist, kui teised sektorid on võtnud omaks uued tehnoloogiad ja töötamise viisid.

See kõik hakkab nüüd siiski sammhaaval muutuma, kuna õigusbürood märkavad ja mõistavad üha enam uute tehnoloogiate kasutusele võtmise võimalikke hüvesid ja eeliseid. Üks valdkond, kus see on eriti ilmne, on tehisintellekti kasutamine.

Tehisintellekti peetakse tihti töökohti ohustavaks, kuna paljud inimesed usuvad, et see viib viimaks selleni, et robotid võtavad üle paljud inimeste rollid. Ent see pole ilmtingimata nii. Tehisintellekt saab tegelikult hoopis aidata juristidel oma tööd tõhusamalt ja efektiivsemalt teha.

Mõelge näiteks õigusotsingute tegemisele. See on olnud traditsiooniliselt aeganõudev ja vaevarikas töö, nõudes pikkade tundide veetmist vanu tolmuseid õigusraamatuid ja tiheda tekstiga lõputuid juriidilisi dokumente läbi kammides. Tehisintellekti abil saab aga seda protsessi tohutult kiirendada, teostades otsinguid automaatselt asjakohase info leidmiseks. Nii jääb juristidele rohkem aega muudele ülesannetele keskendumiseks, nagu oma klientide nõustamiseks või kohtuasjadeks valmistumiseks.

Tehisintellekti saab kasutada ka juristide potentsiaalsete klientidega sobitamiseks ja kokku viimiseks. See on eriti kasulik väikestele õigusbüroodele, millel ei pruugi olla piisavalt palju ressursse suurte turunduskampaaniate korraldamiseks, või oma kliendibaasi üles ehitada soovivatele üksikpraktiseerijatele. Kui kasutada tehisintellekti selliste potentsiaalsete klientide kindlaks tegemiseks, kes tõepoolest vajavad neile pakutavaid teenuseid, siis saavad juristid olla kindlad, et kulutavad oma aega ainult tõenäoliselt edukaks kujunevatele juhtumitele. LEGID on suurepärane just selles konkreetses valdkonnas oma kasutajatele väärtuse loomisel.

Teine valdkond, kus tehisintellekt saab juristidele abiks olla, on mitmesuguste dokumentide, nagu näiteks lepingute mustandite koostamine. See on nii, sest tehisintellekt suudab analüüsida suurel hulgal sarnaseid dokumente seaduspärasuste ja trendide tuvastamiseks. See tähendab, et juristid suudavad koostada dokumente kiiremini ja täpsemalt, kui ilma tehisintellekti abita.

Lisaks tehisintellektile hakkavad õigusvaldkonda tasapisi teed leidma ka muud drastilised uuendused, nagu plokiahel ja nutilepingud. Taas tuleb tõdeda, et ka neile tehnoloogiatele avaldatakse mõnevõrra vastupanu, kuna arvatakse, et neid pole veel korralikult katsetatud ja et need ei ole seetõttu usaldusväärsed. Ent õigussektoris oleks neile palju võimalikke rakendusi.

Plokiahelat saaks kasutada näiteks turvalise ja võltsimiskindla juriidiliste dokumentide säilitamise süsteemi loomiseks. Sellest oleks eriti palju kasu selliste dokumentide puhul nagu lepingud, mida on vaja kindlas kohas alal hoida ja mis peavad olema juurdepääsetavad kõigile osapooltele.

Nutilepingud on veel üks valdkond, mille puhul oleks õigussektoris plokiahela tehnoloogia kasutamisest palju abi. Nutileping on koodis kirjutatud leping, mida säilitatakse plokiahelas. See tähendab, et lepingut saab täita automaatselt, ilma et inimesel oleks vaja sekkuda. Seda võiks kasutada näiteks kinnisvara ostu ja müügi protsessi kiirendamiseks omandiõigust automaatselt loovutades, kui kord lepingu tingimused on täidetud.

Nagu näete, peaks drastiline innovatsioon olema juristi parim sõber. Õigussektoris on uutele tehnoloogiatele palju võimalikke rakendusi, mistõttu on vaid aja küsimus, millal need laiemat kasutust leiavad. LEGIDi sarnased platvormid parandavad juurdepääsu neile tehnoloogiatele ja muudavad neid kasutajasõbralikumaks, tuues sellega õigusala professionaalidele palju kasu.

Külastage meie veebisaiti www.legid.app, et uurida veel, kuidas meie platvorm saaks aidata teil drastilist innovatsiooni õigussektoris enda huvides ära kasutada.